SSG

Døgnservice:

70 15 38 00
Skadeservice, skadesservice

Fugt og skimmelsvamp

Hvis problemer med fugt og skimmelsvamp ikke håndteres rettidigt og korrekt, kan det medføre unødige og store omkostninger. Vitale bygningsdele og værdifuldt løsøre ødelægges samtidigt med, at det medfører sundhedsfarlige omgivelser for mennesker.

Med den rette viden, erfaring og det rette udstyr, kan problemets omfang og årsag fastlægges, og den mest økonomiske metode for udbedring vælges.

Fjernelse af skimmelsvamp og fugt

Måling, analyse og dokumentation af skimmelsvamp

Der er forskellige måder at måle fugtniveauet, og valg af metode afgøres af, hvad der er mest økonomisk i fht. det konkrete behov. Fugtindholdet kan bl.a. påvises med veje-/tørremetode.

Derudover kan vi foretage “hug-prøver”, som er en meget præcis form for fugtmåling. Her benytter vi Smart Kontrol og tager materialeprøve fra bygningskonstruktionen, fx ved at hugge et stykke beton. Prøven placeres i en lufttæt beholder, samtidigt med at den relative luftfugtighed i omgivelserne måles.

I vores laboratorie og klimarum, der har en konstant temperatur på 20º C (+/- 1º) for sikring af kontrollerede måleforhold, bliver beholderen tilsluttet følere og computer, der automatisk foretager målinger hvert 20. minut. Når prøven, efter 6 timer, er stabiliseret, bliver de indsamlede data analyseret. Afslutningsvis samles resultaterne i en målerapport, der også er velegnet til KS-dokumentation.

Ved skimmelskade, eller formodning her om, besigtiger vi ejendommen og benytter forskellige test og metoder til at klarlægge skadesomfang og -årsag. Naturligvis med fokus på at unødige ødelæggelser og destruktive åbninger af bygningen skal undgås. Herefter udarbejdes en dokumenteret rapport.

Rådgivning og løsningsforslag til fjernelse af skimmelsvamp

Med udgangspunkt i rapporten samt vores unikke viden og erfaring på området, kan vi rådgive og anvise løsninger til en udbedring. Herunder affugtningsbehov, udtørringstider og økonomi.

Vi samarbejder også med førende ingeniører på området, og kan derfor tilbyde en særdeles stærk kombination af rådgivende og udførende ekspertise.

Bekæmpelse af skimmelsvamp

SSG kan løse alle former for problemer med fugt og skimmelsvamp. Udover en unik ekspertise, råder vi over et komplet sortiment af moderne specialudstyr til kontrolleret affugtning og tørring, samt sikker afrensning af skimmelsvampe.

Vi tilbyder anerkendte saneringsmetoder, bl.a. mekanisk afrensning, kemisk afrensning, tørdamp (Micro Clean) og tørisblæsning. Vi vælger den bedste og mest økonomisk fordelagtige metode efter behov og materialernes beskaffenhed.

Arbejdet udføres altid med størst mulig sikkerhed for vores udførende fagfolk og bygningens brugere. Fx ved grundig afdækning og sektionering af arbejdsområder, samt ved at skabe undertryk i berørte zoner.

Til måling af skimmelvækst og fastlæggelse af art, samt til kontrol efter afrensning, anvendes MycoMeter test eller agarplader.

Med SSG er du sikker på, at saneringen sker iht. gældende regler og foreskrifter, samt at såvel kvaliteten som dokumentationen er i orden. Indsatsen afsluttes med kvalitetstest og kontrol, evt. af tilknyttede eksterne rådgivere.

Micro Clean

Som en af de få i Europa, er vi certificeret til Micro Clean. En patenteret metode, baseret på tørdamp, til effektiv og miljøvenlig afrensning af skimmelsvamp på faste materialeoverflader så som træ, beton, tegl og stål.

Tørisblæsning

Når vitale bygningsdele er angrebet af skimmelsvamp, kan tørisblæsning forhindre store udgifter til totalrenovering. Metoden gør det muligt at rense effektivt uden nedrivning, og uden brug af stærke kemikalier.

Dermed kan vigtige bygningsdele og installationer bevares og genanvendes.

Har du problemer med fugt og skimmelsvamp?

Træk på SSG når der er problemer med fugt eller skimmelsvamp. Så er du sikker på at have en samarbejdspartner, der både har den rette viden, erfaring, og det rette udstyr til korrekt fastlæggelse af problemets omfang og årsag, samt en holdbar udbedring der præcist matcher behovet. Det sparer store unødige omkostninger.