SSG

Døgnservice:

70 15 38 00
Mangeskade koncept

Mangeskade-koncept

SSG’s beredskabsplan for mangeskader har vist sit værd de senere år. Fx ved de to store storme i 2013 og de mange større skybrud i 2014. I alle situationer lykkedes det os at mande op og afvikle inden for ganske få dage, og til kundernes tilfredshed.

Det skyldtes vores beredskabsplan, der er udviklet, gennemprøvet, evalueret og forfinet gennem mange år. Den er funderet på praktisk erfaring, som vi finder meget værdifuldt. Derfor sørger vi altid for grundig evaluering og debriefing efter mangeskadesituationer, hvor vi gennemgår de ting der gik godt, og de ting som skal forbedres ved næste hændelse.

Tidligere års evalueringer har eksempelvis betydet, at SSG har uddannet et større antal skybrudsledere, der er godt klædt på til at styre et antal indsatshold i en mangeskadesituation, samt at vi fremover afholder årlige beredskabsøvelser, hvor teori afprøves i praksis.

Ledelsesgrundlag

SSG’s beredskabsplan er dimensioneret til at kunne håndtere op til 5.000 samtidige akutte skader
- fx ved skybrud. For at det lader sig gøre, har direktionen i SSG udarbejdet et ”Ledelsesgrundlag for mangeskader” samt opstillet en række realistiske servicemål. Ledelsesgrundlaget er:

  • Så længe responstiden ikke kan overholdes på akutte skader, arbejdes der udelukkende for prioritetskunder.

  • På det højeste beredskabsniveau er alle ressourcer i SSG inddraget (inkl. økonomi, IT, mv.). Dette er der taget højde for ved bl.a. ferieplanlægning.

  • Kommunikation med skadelidte skal altid kunne foregå på dansk (min. én der kan tale dansk).

SSG’s direktion bemyndiger ”Direktionsvagten” til at styre og træffe beslutninger af enhver art, der henhører til mangeskadesituationer med udgangspunkt i denne beredskabsplan – herunder også ressourcemæssige og økonomiske beslutninger.

Servicemål

SSG’s direktion har besluttet, at følgende servicemål er gældende for SSG’s kunder i mangeskade-situationer:

  • En tilgængelighed hos SSG via telefoner og e-mail, hvor ventetiden ikke overstiger 30 minutter.

  • Førsteindsats inden for 3 døgn efter skaden er anmeldt.

  • Besigtigelse inden for 3 døgn efter skaden er anmeldt.

  • Opsætning af manglende affugtere, opskæring af vægge samt slutrengøring inden for max. 1 uge efter skaden er anmeldt.

Interne ressourcer

En mangeskadesituation identificeres som oftest på vores vagtcentral, som ved øget aktivitet straks varsler de vagthavende. Afhængig af situationen igangsættes telefonkæder, og øvrigt personale sættes på stand-by. Hvis mangeskadesituationen bliver en realitet, kaldes ekstra personale ind til de funktioner, hvor de er påkrævede.

SSG har en kultur blandt vores faste medarbejdere, der bevirker, at SSG med meget kort varsel kan være i fuldt beredskab både på vagtcentralen og i driften. Dette er særligt afgørende i en mangeskadesituation, hvor alle må træde til hvor det behøves, uanset funktion i dagligdagen.

En mangeskadesituation, som fx et skybrud, rammer ofte lokalt. I en sådan en situation trækkes personale fra hele landet til det udsatte center for at skabe maksimal fleksibilitet. Idet SSG er etableret i både Danmark, Norge og Sverige, kan der også flyttes personale på tværs af landegrænser. Sker skaden eksempelvis i Hovedstadsområdet, vil SSG kunne trække på ressourcer fra Malmø, Helsingborg og Halmstad, såvel som fra resten af Danmark.

På den måde opnås ekstraordinær stor kapacitet af kvalificeret arbejdskraft i en presset situation.