SSG

Døgnservice:

70 15 38 00
Altomfattende services

Forretningsområder

SSG er bygget op om tre forretningsområder:

  • Skadeservice
  • Industriservice
  • Ejendomsservice

Skadesservice

Når skaden er sket gælder det om at handle hurtigt og effektivt. Kontakt SSG og vi rykker straks ud, fikserer skaderne så de ikke forværres, sørger for registrering, billeddokumentation, rapportering, udbedring, oprydning og kontakt til forsikringsselskabet. Vi assisterer ved alle typer skader fx:

  • Brandskade
  • Vandskade
  • Stormskade
  • Hærværksskade
  • Fugtskade
  • Skimmelsvamp

Vores håndværkerafdeling er en intregeret del af vores skadesteam, og kan efter kundens ønske bistå med renoverings- og genopbygningsarbejder og maleropgaver, så skadesforløbet håndteres professionelt fra start til slut.

Industriservice

SSG er ekspert i rengøring, rensning og sanering. Uanset type, kompleksitet og omfang. Fx kan vi hjælpe med renhold af produktionsfaciliteter og -lokaler, rengøring af tekniske anlæg og produktionsmaskiner, rengøring af tank- og siloanlæg, rengøring af ventilationssystemer og - anlæg, hoved-, håndværker- og slutrengøringer, facaderensning, miljøsaneringer der vedrører bl.a. asbest, PCB, bly og andre tungmetaller, olie- eller kemikaliispild, bekæmpelse af smitsomme dyresygdomme, eller bekæmpele af og sanering efter skadedyr.

Ejendomsservice

Med mange specialister samlet et sted, er SSG den ideelle servicepartner for ejendomsadministratorer. Vi træder til efter behov, og assisterer med alt fra ren- og vedligeholdelse af bygninger og bygningsdele, rengøring af ventilationssystemer og -anlæg, graffitisanering, varmemester- og viceværtsservice, pleje af grønne områder, snerydning og glatførebekæmpelse. Kort sagt: Vi håndterer alle service- og vedligeholdelsesopgaver der vedrøerer din ejendom, samt tilhørende udenomsarealer.