SSG

Døgnservice:

70 15 38 00
SSG rykker hurtigt ud

Vi rykker hurtigt ud

Vores døgnvagt modtager opkald 24 timer i døgnet, alle ugens 7 dage - ved skader, hærværk, ulykker, indbrud eller anden hvenvendelse, hvor der er behov for vores assistance..

Ved skadessituationer, hvor der er behov for en akut indsats, sørger vi for hurtig udrykning, og kan på kort tid stille kompetent mandskab på stedet, der begrænser skadens omfang, samt sørge for oprydning og rengøring. Det samme princip gælder for alle andre kunder, der har akut brug for vores assistance. Her kan vi både benytte den forholdsordre, der er aftalt med kunden til at løse forespørgslen, eller mobilisere vores team så rådgivning og hjælp kan sendes ud til kunden umiddelbart efter opkaldet.

SSG’s vagtcentral bemandes af et fast og yderst kompetent team med flere års anciennitet og erfaring med håndtering af forsikringsskader samt boligselskaber, erhverv, industri mm.

Vagtcentralens vigtigste opgave er at betjene opkald angående skader og akutte behov, hvorfor empati og positiv spørgeteknik er grundlæggende egenskaber for vores medarbejdere. Vi lægger vægt på at give såvel potentielle som eksisterende kunder den bedst mulige oplevelse af samtalen.

Vores kendskab til forsikring, policer og kundens forholdsordre er en stor fordel ved håndtering af opkald, uanset om de omhandler en skade, kræver anden visitering, eller er salgsrelaterede.

Det er vores erfaring, at produktkendskab er en vigtig forudsætning for kvalificeret håndtering
af forespørgsler med købsinteresse. Ved at samle alle typer henvendelse i samme team opnås den bredest mulige erfaring med forsikrings- og kundeforhold og dermed det bedste produktkendskab.

Takket være vagtcentralens overskuelige størrelse og klare fokus, er det muligt at dele erfaringer mellem medarbejderne og udveksle viden i dagligdagen.

Beredskabsplan for mangeskader

SSG’s beredskabsplan for mangeskader har vist sit værd de senere år. Fx ved de to store storme i 2013 og de mange større skybrud i 2014. I alle situationer lykkedes det os at mande op og afvikle inden for ganske få dage, og til kundernes tilfredshed.

Det skyldtes vores beredskabsplan, der er udviklet, gennemprøvet, evalueret og forfinet gennem mange år. Den er funderet på praktisk erfaring, som vi finder meget værdifuldt. Derfor sørger vi altid for grundig evaluering og debriefing efter mangeskadesituationer, hvor vi gennemgår de ting der gik godt, og de ting som skal forbedres ved næste hændelse.

Tidligere års evalueringer har eksempelvis betydet, at SSG har uddannet et større antal skybrudsledere, der er godt klædt på til at styre et antal indsatshold i en mangeskadesituation, samt at vi fremover afholder årlige beredskabsøvelser, hvor teori afprøves i praksis.