Uddannelse & medarbejderudvikling

Hos SSG investerer vi i vores medarbejdere, bl.a ved at tilbyde en ambitiøs medarbejderuddannelse. SSG’s uddannelsesprogram er sammensat af AMU, AKADEMI, FOAK og interne uddannelser, hvoraf de to førstnævnte niveauer også er kompetencegivende uden for SSG. Akademiuddannelserne måles også med ECTS-point og kan afsluttes med eksamen.  

Programmet er sammensat således, at hver medarbejderfunktion har et minimum af uddannelse, der skal være gennemført før eller ved indtræden på funktionsniveauet. Derudover er der uddannelser, som typisk gennemføres inden for 1-2 år efter individuel aftale med den enkelte medarbejder.

Uddannelsesprogrammet er basis og ikke udtømmende. Til specialfunktioner som fx fugtteknikere og faglærte håndværkere, suppleres kompetenceudviklingen med specialefag, der udvælges i samarbejde med de pågældende medarbejdere.

Hos SSG gennemføres også årlige medarbejderudviklingssamtaler (MUS), hvor personlige udviklingsområder aftales og sættes i plan.
 

Målsætninger for medarbejderuddannelse i SSG

  • At der altid skal være balance imellem samfundets og kundernes krav til det arbejde vi udfører
  • At uddannelsen altid har et kompetent og udviklingsorienteret indhold
  • At uddannelsen har et ry som en attraktiv mulighed for medarbejdere, og tillige er i stand til at tiltrække kvalificeret arbejdskraft til virksomheden.
  • At det er med til at skabe et godt arbejdsmiljø og en god uddannelseskultur, der er i stand til at fastholde personale.