SSG Norge har vundet en ny rammeaftale

SSG har indgået en rammeaftale med KLP Forsikring. KLP har en stor portefølje af kommunale kunder, men også en bred portefølje af private og industrikunder. SSG har fået 1. prioritet i Norge og har vundet 4 ud af 5 områder i forhandlingen.

KLP begrunder sit valg af SSG med, at de udover pris har lagt stor vægt på innovation, bæredygtighed og socialt ansvar hos partneren. På disse områder står SSG stærkt som koncern, både i Norge, Danmark og Sverige.

SSG er blevet valgt som 1. prioritets leverandør, hvilket forventes at resultere en væsentlig større volumen og øget andel af KLP’s skadesager. Kontrakten løber i 3 år med option for yderligere 2 år og starter op allerede 1. januar 2019.

KLP er Norges største pensionsselskab 

KLP blev grundlagt i 1949 af et sammenskud af små kommuner over hele landet i Norge. I dag er virksomheden Norges største pensionsselskab, som er lidt anderledes bygget op, fordi det er kunderne, som ejer dem og al værdiskabelse kommer kunderne til gode. KLP’s hovedkontor ligger i Oslo. Koncernen har også kontorer i Bergen, Trondheim, Stockholm og København og har mere end 1.000 ansatte. KLP er for 8. år i træk blevet kåret som bedste forsikringsselskab inden for erhvervsmarkedet.

SSG er markedsleder i Norden  

SSG er markedsledende inden for skadeservice, industri- og ejendomsservice i Norden. Virksomheden blev grundlagt i Danmark i 1993, og har i løbet af de sidste seks år styrket sin position i Skandinavien markant med strategiske opkøb. SSG er landsdækkende i Danmark, Norge og Sverige og har godt 900 ansatte på nordisk plan.

Bæredygtighed og samfundsansvar  

Fælles for begge virksomheder er, at man er bevidst om bæredygtighed og samfundsansvar. SSG arbejder aktivt med CSR, og er certificeret inden for Miljøfyrtårn, som er en certificering for virksomheder, som vil dokumentere deres miljøindsats og vise samfundsansvar. Derudover har begge virksomheder enslydende slogans:

  • SSG skaber tryghed ved at tage hånd om mennesker, værdier og bygninger
  • KLP skal være for dagene som kommer (lyder bedre på norsk)

Disse værdier passer godt sammen og skal være med til at bidrage til et frugtbart og langvarigt samarbejde.

Med fokusområderne bæredygtighed, miljø og samfundsansvar, har KLP overordnet besluttet, at vi skal gå foran som et godt eksempel.

  • Nøgleord bliver CO2 aftryk i skadesanering og reparation. At søge nye miljøvenlige løsninger sammen med SSG og lokale materialer
  • Fokus på innovative udtørringsmetoder, reparationsalternativer og reduktion af affald fra nyproduktion
  • Fokus på kemikalier og miljøvenlige løsninger
  • Tæt samarbejde mellem SSG, GIAB og KLP