Bestyrelse og direktion

Direktionen

Carsten Fensholt

CEO Danmark & SSG Group

Uffe Iversen

CFO Danmark & SSG Group

Hilde Lise Nordahl

CEO SSG Norway

Peter Wahlberg

VD SSG Sverige
 

Bestyrelsen

John Staunsberg Dueholm

Bestyrelsesformand

Sonny Hoffmann Nielsen

Medlem af bestyrelsen

Johan Agerman

Medlem af bestyrelsen

Martin Bøge Mikkelsen

Medlem af bestyrelsen

Rune Lillie Gornitzka

Medlem af bestyrelsen