Socialt ansvar & CSR

I SSG er vi bevidste om vores samfundsansvar, hvorfor vi tilslutter os de ti principper i FN’s Global Compact vedrørende menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption. SSG’s væsentligste indsats – ud over den lovpligtige – foregår inden for miljø samt menneskelige og sociale hensyn:

Miljø

SSG ønsker at tage ansvar for vores miljøpåvirkning. Derfor arbejder vi løbende på at forbedre vores miljøpræstation.

Arbejdet med miljø i SSG tager udgangspunkt i:

 • Miljøvenlige rengøringsprodukter
 • Metodebeskrivelser og APV
 • Logistisk optimering ved hjælp af IT
 • Håndtering og bortskaffelse af affald
 • Optimering af bilpark

Helt konkret ønsker vi at minimere den miljømæssige effekt af vores arbejde ved hjælp af:

 • Løbende forbedringer af effektivitet, lønsomhed og miljømæssig påvirkning
 • Systematisk vedligehold af udstyr resulterende i lavest mulig strømforbrug
 • Selvrensende og energibesparende maskiner
 • Krav om svanemærkede rengøringsmidler
 • Korrekt dosering
 • Korrekt bortskaffelse af kemikalier
 • Affaldssortering
 • Optimering af bilpark til klasse A++ på alle nye leasingbiler


Menneskerettigheder og integration

I SSG påtager vi os et ansvar for integrationen i Danmark. SSG er en mangfoldig arbejdsplads, med et alsidigt beredskab i form af mennesker med forskellige baggrunde og evner, og i stillingsopslag opfordrer vi til at sende en ansøgning uanset etnisk baggrund, køn, hudfarve m.m.

SSG samarbejder med flere kommuner om integrationen af alle lag i samfundet, herunder langtidsledige, fleksjobber, ”vanskelige” unge og ordninger om løntilskud. Af hensyn til kunder, samarbejdspartnere og kolleger, er det dog et krav at alle ansatte kan skrive og tale dansk og kan fremvise en ren straffeattest.


Fysisk arbejdsmiljø

En af de vigtigste vinkler på arbejdsmiljøindsats er forebyggelse af arbejdsulykker. I SSG forebygges i kraft af uddannelse, instruks og beskyttelse:

 • Alle nye medarbejdere modtager oplæring og instruktion om sikkerhed og gældende regler
 • Arbejdspladsvurderinger og metodebeskrivelse angiver retningslinjer for hvordan en given opgave løses
 • Alle medarbejdere er forsynet med rette personlige værnemidler og nødvendigt sikkerhedsudstyr

SSG opfordrer alle medarbejdere til at tage stilling til deres arbejdsmiljø samt rapportere ulykker, nærved-ulykker og uhensigtsmæssigheder. Alle hændelser bliver registreret og anmeldt til Arbejdstilsynet.


Psykisk arbejdsmiljø

SSG ønsker at være en sund arbejdsplads, både fysisk og psykisk. En sund arbejdsplads er bl.a. kendetegnet ved, at der er overensstemmelse mellem lederens og den enkelte medarbejders forventninger og mellem medarbejderens kompetencer og arbejdsopgavernes kompleksitet. Er disse ting til stede, er vejen banet for arbejdsglæde, trivsel og godt samarbejde.

Den sunde arbejdsplads handler om ”det hele menneske”. Vi tilstræber at udvikle jobs og arbejdsforhold, som giver størst mulig sammenhæng mellem arbejdsliv og privatliv. Som mennesker gennemgår vi forskellige faser i vores liv, som unge, småbørnsforældre, midaldrende og ældre. Vi vil gerne imødekomme de behov til fleksibilitet, dette giver.