Affugtning og fugtundersøgelser

SSG kan løse alle former for problemer med fugt. Vi råder over en unik ekspertise samt et komplet sortiment af moderne specialudstyr til kontrolleret affugtning og udtørring. Hvis fugtskader ikke afhjælpes rettidigt og korrekt, kan skaderne medføre store omkostninger. Det er afgørende at få lokaliseret fugtskaden – inden den udvikler sig til skimmelsvamp.

Fugtmåling

Fugtindholdet kan blandt andet påvises ved hjælp af en veje-/tørre-fugtmålingsmetode. Derudover kan vi foretage såkaldte “hug-prøver”, som er en meget præcis form for fugtmåling.

Prøver analyseres i vores laboratorie- og klimarum, der har en konstant temperatur på 20º C (+/- 1º). For sikring af kontrollerede måleforhold bliver beholderen tilsluttet følere og computer, der automatisk foretager målinger hvert 20. minut. Når prøven er stabiliseret efter 6 timer, bliver de indsamlede data analyseret. Det tager op til 24 timer før målingen er stabil, alt efter betonens sammensætning.

Afslutningsvis samles resultaterne i en målerapport, der også er velegnet til kvalitetssikringsdokumentation (KS). Målerapporten gør det muligt for os at komme med de bedst mulige løsningsforslag til udbedring af fugtskaden.

SSG Styret Varme Udtørring (SVU)

SSG Styret Varme Udtørring er et nyt koncept, der gør det muligt at udtørre og affugte hårde gulve, uden ophugning af konstruktionen, og dermed uden genopbygning og uden eventuel lovliggørelse. Det betyder et markant kortere skadesforløb, store økonomiske besparelser og færre gener for skadelidte, da genhusning her kun er begrænset eller slet ikke nødvendigt.

Nedrivning

SSG har stor ekspertise i nedrivning, hvor vi kan slibe eller fjerne gulvkonstruktion og belægning, etageadskillelse, betondæk, tapet og maling fra vægge, lofter, bordplader, skabe, køkkenelementer m.m.