Døgnvagtcentral

 SSG’s vagtcentral er åben 24/7 og bemandes af et kompetent team af medarbejdere med mange års erfaring i at håndtere forsikringsskader og kundehenvendelser. Vi har branchens mest moderne telefonsystem, og kan tilbyde en kundeunik telefonmodtagelse,  kundetilpassede procedurer, minimal ventetid og hurtig kontakt til rette person.

Modtagelse af akutte opkald – callcenter med efterbehandling

Vores vagtydelser er velegnet til større ejer- og boligforeninger, virksomheder og andre, der har specifikke behov og ønsker til visitering og håndtering af opkald. Disse inkluderer udsendelse til skadesstop, rekvirering af håndværkere, forholdsordrer til brug ved visitering, individuel rapportering, statistik, adgang til vores sagssystem SSG·5C m.m.

Modtagelse af akutte opkald – beredskabsaftaler

Til mindre andels-, ejer- eller lejerforeninger og virksomheder, som kun har behov for at kunne kalde på akut skadestop, kan vi tilbyde beredskabsaftaler. Aftalen giver adgang til udsendelse af skadestop, samt akut telefonmærkat til opsætning i bygningen.