SSG

Døgnservice:

70 15 38 00
Rensning af tagrender og nedløbsrør

Rens af tagrender og nedløbsbrønde

Vandskader, frostsprængte mure, svamp i træværk og opstigende kloakslam er nogle af de typiske konsekvenser, når tagrender og brønde ikke vedligeholdes. Skader der ikke dækkes af forsikringen.

Med få årlige eftersyn og rensninger kan tilstoppelse og dyre følgeskader undgås. Det kan eksempelvis ske i efteråret efter løvfald og i foråret.

Viden, erfaring og det rette udstyr

SSG har stor viden og erfaring i bygningsvedligeholdelse, og hjælper med såvel store og små opgaver. Med dygtige medarbejdere og moderne materiale kan vi effektivt og sikkert klare rensning både i højden og i jorden. Vi tilbyder bl.a.:

  • Rensning af tagrender og nedløbsrør

  • Tømning samt oprensning af brønde og lyskasser

  • Bortskaffelse af oprenset materiale hos myndighedsgodkendte deponeringspladser

  • Spuling, slamsugning og TV-inspektion af kloaksystem

Vi overvåger konstant markedet for innovative muligheder og nye teknologier, der kan øge effektiviteten og spare ressourcer. Derfor løses dine opgaver altid rationelt og med nyeste viden og metoder.

 

Brug SSG til at sikre en præsentabel, sund og vedligeholdt ejendom. Nogle få årlige eftersyn og rensninger af tagrender og brønde er ofte nok til at undgå dyre vand-, frost-, svamp- og andre følgeskader. En lille investering der giver stor tryghed!