SSG

Døgnservice:

70 15 38 00
landsdækkende snerydning

Snerydning og glatførebekæmpelse

Hvem fejer for din dør, når der er sne og frost? Den rigtige indsats, på det rigtige tidspunkt, forebygger gener for beboere og ansatte samtidigt med, at risici for personskader og driftsstop minimeres. Hændelser, der ellers kan medføre høje erstatningskrav og andre uforudsete udgifter.

Snerydning og glatførebekæmpelse er et lovkrav. Da det sjældent betaler sig at investere i eget mandskab og materiel, vælger de fleste at overlade ansvaret til eksterne samarbejdspartnere.

– det er trygt, nemt og økonomisk

Valg af den rette samarbejdspartner er afgørende for en god løsning til den rigtige pris.

Kapaciteten skal være stor, så der altid kan rykkes ud i tide. Materiellet skal være i orden, så effektiviteten er høj. Og mandskabet skal have den rette indstilling, så arbejdet udføres ordentligt.

SSG opfylder disse kriterier. Vi har stor viden og erfaring i overvågning, planlægning og udførelse af vintervedligeholdelse for offentlige og private virksomheder samt bolig- og ejendomsselskaber.

Vi sørger for:

  • Overvågning af vejrmeldinger
  • Snerydning, inkl. evt. bortkørsel
  • Saltning og grusning
  • Fjernelse af istapper og sne fra tage

Hvorfor SSG?

Vi tager hele ansvaret

Når samarbejdet er aftalt, overtager SSG ansvaret iht. loven om vintervedligeholdelse. Dvs. at eventuelle glatføreuheld på din ejendom bliver en sag mellem os og skadelidte. Det giver økonomisk tryghed.

Samarbejde med let praktik

Vi tilbyder flere former for kundeaftaler, bl.a. hvor der faktureres en fast pris pr. faktisk udkørsel.

SSG har eget vagt- og varslingssystem, der bemandes 24 timer i døgnet. Overvågning sker i tæt kontakt med DMI og Vejdirektoratet, og når det er påkrævet, rykker vi automatisk ud og sørger for snerydning, saltning eller grusning, på aftalte arealer.

Landsdækkende med lokal handlekraft

Vores set-up med centre, strategisk placerede i hele landet, giver stor handlekraft og fleksibilitet. Derfor kan vi rykke ud til tiden, uanset hvor og hvornår.

Klar besked og dokumentation

Via vores webportal, SSG-5C, kan du hurtigt og let få overblik over, hvad der er udført på din ejendom, og altid være opdateret på bl.a. ressourceforbrug og økonomi.

Den rette indstilling

Vi har altid fokus på kundens behov og sætter en ære i at opfylde dem. Med SSG slipper du for snerydning, hvor bunker placeres tilfældigt og uhensigtsmæssigt.

Nyeste viden og metoder

Vi foretager løbende produktudvikling i samarbejde med vores maskin- og produktleverandører. Derfor løses dine opgaver altid med nyeste viden og metoder.

Effektivitet og høj kvalitet

Vores processer og arbejdsgange er beskrevet i SSG’s Ledelsessystem, og vi anvender aktionsplaner og tjeklister, der sikrer effektivitet og ensartet levering i høj kvalitet.

CSR, vi tager medansvar

SSG arbejder med CSR (Corporate Social Responsibility). Ved bl.a. at tage hensyn til miljøet og altid anvende så milde og CO2-neutrale produkter som muligt, der opfylder alle miljøkrav i Danmark og EU.

Brochure

(917 Kb)
Hent vores brochure, så du kan tage alt indholdet med dig - klik på ikonet højre for