SSG

Døgnservice:

70 15 38 00
Vicevært servicepakke

Varmemester- og viceværtservice

Drift og vedligehold af en ejendom indebærer en lang række opgaver, store som små. Nogle kan planlægges, andre opstår akut i hverdagen.

Med SSG’s varmemester- og viceværtservice har du en fleksibel kapacitet, der kan løse opgaverne rettidigt og effektivt. Det sparer omkostninger til reparationer, som skyldes manglende håndtering og giver stor tilfredshed blandt beboere.

Servicepakke der matcher dit behov

SSG har dygtige og kompetente folk med stor viden og erfaring i praktisk drift og vedligehold af ejendomme. Servicepakken sammensættes så den præcist matcher dit behov. Vi tilbyder bl.a.:

 • Døgnvagt

 • Ejendomstilsyn

 • Tilsyn af varmesystem (EMO-rapportering, CTS-styring, driftsoptimering mv.)

 • Tilsyn af teknik (ventilation, lys, adgangskontrol, måleraflæsning mv.)

 • Tilsyn af sprinkleranlæg og brandalarm (lovpligtig afprøvning)

  ...............................................................................................................................................................

 • Lejerservice og beboerkontakt

 • Administration af nøgler, kort mv.

 • Håndværkerrekvisition og -styring

 • Tilsyn af underleverandører

 • Administration af drift (rekvisitioner, serviceaftaler, korrespondance mv.)

 • Behandling af forsikringsskader

 • Vicevært-aflæsning

 • Renhold af fortove, stier, gårdspladser, P-arealer mv.

 • Snerydning og glatførebekæmpelse

 • Renhold af fællesarealer, ude og inde

 • Affaldshåndtering (dagrenovation, storskrald mv.)

 • Rensning af tagrender, nedløb, flade tage mv.

 • Oprensning af brønde, lyskasser, skraberiste mv.

 • Maling og vedligehold af borde, bænke, hegn mv.

 • Lettere gartnerarbejde

 • Mindre reparations- og vedligeholdelsesopgaver

 • Ad hoc opgaver

Overlad trygt den daglige drift og vedligehold af din ejendom til SSG. Vores dygtige medarbejdere har den rette indstilling, og sørger for imødekommende beboerkontakt samt løbende tilsyn for forebyggelse af omkostningstunge skader. Og vil du være sikker på, at alt er i orden, kan du få overblik og status på SSG Online!