SSG

Døgnservice:

70 15 38 00
Produktionsrengøring,

Produktionsrengøring

Dårlig rengøring og vedligeholdelse koster dyrt i sidste ende. Derfor vælger mange virksomheder en strategi om at ”holde rent”, i stedet for at ”gøre rent”.

Der er sund fornuft og god økonomi i at holde rent, hvorved risikoen for skader og driftsstop minimeres, og levetiden for produktionsfaciliteter og -maskiner forlænges.

Den ideelle servicepartner

SSG har fagfolk med stor viden om teknisk rengøring til industrien, og mere end 10 års erfaring i at sikre optimale produktions- og arbejdsmiljøer.

Med os som servicepartner har du alt samlet på ét sted - uanset opgavetype, kompleksitet og omfang. Fx:

  • Renhold af produktionsfaciliteter og -lokaler

  • Højderengøring og oprensning af gulve

  • Rengøring af produktionsanlæg og -maskiner

  • Tøris-, lava- og sandblæsning

  • Rengøring efter olie- og kemikalieudslip

  • Tank- og silorens

  • Ventilations- og skaktrens

Vi håndterer produktionsmiljøer og renrum

Niveauet for renhold afhænger af behov. Vores kompetencer dækker alt fra den tunge industri til brancher med særlige krav til sikkerhed og hygiejne, fx levnedsmiddel- og medicinalindustrien.

Vi klarer også renrum i Klasse 10.000/Klasse C, hvor mængden af partikler og mikroorganismer nøje styres, kontrolleres og dokumenteres.

Vi arbejder efter GLP (Good Laboratory Practice) og eGMP/GMP (Good Manufacturing Pratice), der er anerkendte retningslinier for god fremstillingspraksis.

Håndtering af renrum kræver ikke blot specialuddannelse og -udstyr, men også den rette adfærd. Derfor uddannes vores fagfolk også i personlig hygiejne, og hvordan man arbejder i kliniske miljøer.

Ad hoc eller fast serviceaftale

Tilkald SSG efter behov eller vælg fast serviceaftale for systematisk renhold og vedligeholdelse. Så sparer du penge, og mindsker risikoen for skader og driftsstop.

 

Få et uforpligtende forslag til en plan for renhold, der præcist matcher dit behov. Vi kommer med anbefalinger til hvad der bør gøres med det samme, samt hvad en løbende systematisk renhold kan indebære, herunder de økonomiske betragtninger til den fremtidige budgetlægning.