SSG

Døgnservice:

70 15 38 00
Rengøring og desinfektion

Rengøring og desinfektion indenfor det veterinære område

Optimering af drift og udgifter er blevet en naturlig del af moderne landbrug. Det er sund fornuft og god økonomi i at forebygge frem for at helbrede. Derfor vælger mange et systematisk renhold. Det reducerer risikoen for driftsstop og store økonomiske tab, der skyldes sygdomsudbrud.

I en travl hverdag, kan det være svært selv at finde tid og personale til renhold. Derfor vælger nogle at lægge opgaven ud til specialiserede fagfolk.

Nutidens infrastruktur og transportmidler har gjort det muligt at samle produktionen på færre steder, og visse regioner har specialiseret sig i avl og opdræt af bestemte dyr. Denne koncentration af besætninger har mange fordele, men har også medført øget risiko for epidemier.

Når der er sygdomsudbrud, gælder det om at handle hurtigt og effektivt. En korrekt håndtering reducerer følgeskader og totalomkostninger betydeligt.

Fagfolk med viden og erfaring

SSG har mere end 20 års erfaring i renhold og desinfektion inden for landbrug og foderstofindustri. Herunder stalde, stier, lagerbygninger, tanke, siloer, maskiner, redskaber og inventar.

Vores fagfolk er specialuddannede på området, og vi kan varetage en opgave fuldt eller delvist. Fx rydning, udmugning, rengøring, afvask, desinfektion, skylning og lugtsanering. Vi har også ekspertise i desinfektion af kartoffellagre og kornlagerhaller.

Effektiv desinfektion

Ved desinfektion bekæmpes skadelige mikroorganismer såsom bakterier, vira og svampesporer.

SSG har fuldt sortiment af moderne specialudstyr og produkter, godkendt til formålet, og håndterer både våd- og tørdesinfektion, herunder flade- og tågedesinfektion.

Udbrud af smitsomme sygdomme

Ved sygdomsudbrud samarbejder vi med det afhjælpende beredskab fra Fødevarestyrelsen. Typisk bliver SSG tilkaldt af indsatslederen på stedet, hvorefter vores assistance aftales og koordineres efter forholdene og behovet.

Gennem årene har vi medvirket til bekæmpelse af fx salmonella, campylobacter, virusinfektioner så som Newcastle Disease, fugleinfluenza og Mareks sygdom, samt diverse parasitsygdomme.

 

Tilkald SSG efter behov, eller vælg fast serviceaftale. Få et uforpligtende forslag til en systematisk vedligeholdelsesplan, der sikrer et godt arbejdsmiljø for dig og dine medarbejdere, samt sunde og sygdomsforebyggende forhold for besætningen.