SSG

Døgnservice:

70 15 38 00

Specialrengøring

Der er stor forskel på de kvalitets- og hygiejnekrav som den enkelte kunder stiller. Manglende faglige kompetencer og brug af forkerte metoder og midler gør ikke blot arbejdet unødigt dyrt og ineffektivt, men kan beskadige inventar og bygningsdele.

Viden, erfaring og det rette udstyr

SSG har fagfolk med stor viden og erfaring i specialiseret rengøring bl.a. boliger, kontorer, produktionshaller, centre, hoteller, restauranter, kraftværker, skibsværfter, lufthavne, institutioner, hospitaler og laboratorier.

Vi har fuldt sortiment af moderne specialudstyr, og håndterer såvel manuelle som maskinelle teknikker og metoder, bl.a.:

 • Støvsugning med/uden HEPA-filter, ATEX-godkendt.

 • Aftørring og nedvaskning efter gældende standarder

 • Lav- og højtryksspuling, med / uden skumudlægning

 • Damprensning med affedtende eller desinficerende effekt

 • Tøris-, lava- og sandblæsning

Vores fagfolk har stort kendskab til rengøringskemi og hvordan de påvirker forskellige overflader. Derfor kan vi tilbyde den mest effektive og skånsomme metode.

Hovedrengøring

En hovedrengøring gavner alle, både de mennesker der opholder sig i bygningen samt det produktionsudstyr og –maskiner der benyttes. Indeklimaet forbedres og der spares samtidig penge på vedligehold, da risikoen for skader på bygningen mindskes.  Samtidig reduceres risikoen for kostbare driftsstop på produktionsudstyr og maskiner. Det medfører øget velvære, sundhed og arbejdsglæde for bygningens brugere.

Hovedrengøring er en grundig og udførlig indsats, der tager udgangspunkt i kundens behov. En hovedrengøring kan bl.a. indeholde indvendige bygningsdele, lofter, vægge, døre, vindueskarme, paneler og stikkontakter støves af, støvsuges og aftørres. Fliser og sanitet afkalkes, tæpper renses, gulve støvsuges og vaskes, og behandles evt. med polish eller anden efterbehandling. Derudover rengøres inventar såsom lamper og møbler.

Slutrengøring

I forbindelse med et nybyggeri eller et renoveringsprojekt skal der altid udføres en slutrengøring. En slutrengøring planlægges i forhold til de udfaldskrav der er aftalt mellem bygherre og entreprenør, og er en væsentlig del af entreprisen og er afgørende for det samlede indtryk. Slutrengøring udføres også i forbindelse med udbedring ved fx en brand-, vand- eller hærværksskade.

Slutrengøring dækker bl.a. støvsugning, aftørring, vask, rens og behandling af gulve, lofter, synlige spær, vægge, døre, vinduer, vindueskarme, paneler, tæpper, gardiner, persienner, samt inventar og maskiner.

Ad hoc eller fast serviceaftale

Tilkald SSG efter behov eller vælg fast serviceaftale. Uanset hvad bliver arbejdet udført så det passer ind i jeres planlægning.

Vi udfører også

SSG har mange specialer, og du kan læse mere på vores løsblade eller besøge www.ssg.dk. Vælg de ydelser du har brug for, og få en samlet pakkeløsning med praktiske og økonomiske fordele. Fx:

 • Produktionsrengøring

 • Rengøring af produktionsmaskiner

 • Sanering efter olie- og kemikalieudslip

 • Højderengøring

 • Møbel- og tæpperens

 • Ventilations- og skaktrens, inkl. affaldsskakte

 • Facade- og graffitirens

 • Rengøring af hjælpemidler

 • Sociale rengøringer

 • Veterinær desinfektion

 • Rengøring efter skadedyr

 

Specialiseret rengøring drejer sig dels om at have kvalifikationerne og det rette udstyr, men i lige så høj grad om den rette indstilling. Hos SSG tager alle medansvar for fuld kundetilfredshed. Det kendetegner vores organisation, måden vi tænker og arbejder på. Derfor er du sikker på at få den rette løsning - hver gang.