SSG

Døgnservice:

70 15 38 00
Ventilationsrens

Ventilations- og skaktrens

Klima- og ventilationsanlæg, der ikke vedligeholdes, kan virke stik modsat hensigten. Konsekvensen er et dårligt indeklima, som indvirker på både mennesker, maskiner og bygninger.

Et snavset og tilstoppet anlæg forringer luftskiftet, hvorved temperaturen og fugtniveauet stiger og danner grobund for bakterier og skimmelsvampe. Mikroorganismer spredes gennem ventilationsanlægget og får let adgang til bygningen. Det vil give indeklimaproblemer med træthed, hovedpine og allergi til følge.

Derudover øges risikoen for brand markant, da støv i kanaler kan antændes ved varmeudvikling og iøvrigt skaber mulighed for at branden spredes yderligere.

Få større glæde af dit anlæg

Brug SSG til at rense og vedligeholde dit ventilationsanlæg og få samtidig sikkerhed for, at anlægget yder optimalt og dermed fuld valuta af den investering, du allerede har foretaget:

  • Optimal ydelse i forhold til energiforbruget
  • Optimering af luftskiftet
  • Mindsket risiko for skader, fx fugt, skimmel og brand
  • Minimere driftsstop på maskiner pga. støv og snavs
  • Mindre sygefravær
  • Mere tilfredse brugere af bygningen

Rensning

SSG har kompetence og udstyr til effektiv rensning af næsten alle typer klima- og ventilationsanlæg.

Vi har veduddannede renseteams med stor viden og erfaring i rensning af små og store anlæg i boliger, kontorer, produktionshaller, laboratorier, centre, hoteller, restauranter, skibsværfter, lufthavne, hospitaler og institutioner.

Rensning sker både manuelt og med moderne specialudstyr, såsom roterende og vibrerende børster samt trykluftsdrevne rensehoveder.

Vi har også fuldt sortiment til tør- og vådrensning af kanaler og aggregater. Vores udstyr klarer at rense både runde, firkantede og lodrette kanaler samt sidestik. Vi renser også skovlhjul, motorkasse, køle- og varmeflader samt afkast.

Når det er nødvendigt, sektionerer vi kanalsystemet for at skabe et tilstrækkeligt airflow. Og ved hjælp af sugeanlæg styrer vi luftflowet, så der skabes mulighed for, at snavset suges direkte ud i vores mobile filteranlæg, så spredning af kontamineret støv minimeres.

Derudover kan vi udføre en indregulering at dit anlæg for korrekt justering og optimal udnyttelse.

Vedligeholdelsesplan og serviceaftale

Vi udarbejder forslag til en vedligeholdelsesplan, der indeholder periodisk plan for rensning af kanaler og anlæg samt service og vedligehold på anlæg iht. leverandørens anvisning og Bygningsreglementet.

Vælger du en serviceaftale, kan den omfatte generel rengøring og rensning af bl.a. skovlhjul, motorkasse, køle- og varmeflader samt afkast. Kontrol af bevægelige dele, kileremme, lejer, spjæld, trykfald over filtre og ledningsnet.

Vi udfører også indeklimamålinger omfattende mikroorganismer, fibre og støv.

Inspektion og tilstandsrapport

SSG har avanceret udstyr til grundig inspektion af ventilationsanlægget. Fx endoskop, vandtæt kamera og videobil med trådløs optagelse til PC. Det giver mulighed for, at du ved inspektionen af anlægget kan følge med og ved selvsyn får overblik over anlæggets tilstand.

Vi leverer tilstandsrapport med dokumentation, konklusion, forslag til udbedring og en økonomisk oversigt. Det giver dig et godt beslutningsgrundlag for fastlæggelse af den fremtidige vedligeholdelse.

Skadeservice

Ved brand- eller vandskade sørger SSG for sanering af ventilationssystemet. Vi renser bl.a. kanaler og aggregater for sod og foretager røglugtsanering, så anlægget igen kan sættes i drift.

Vi sørger også for at begrænse følgeskader, herunder etablering af affugtning, korrosionsbekæmpelse og forsegling. Hvis et anlæg skal udskiftes pga. ælde eller totalskade, klarer vi også demontering.

Brochure

(1201 Kb)
Hent vores brochure, så du kan tage alt indholdet med dig - klik på ikonet højre for