Miljøsanering og specialrengøring/indeklima

Skimmelafrensning (Micro Clean og isblæsning)

SSG er specialiseret i at håndtere komplekse miljøsaneringsopgaver og vi er eksperter i at behandle skimmelsvamp. Vi råder over et komplet sortiment af moderne specialudstyr, og kan fjerne skimmelsvamp i fredede ejendomme, svært tilgængelige konstruktioner m.m. Vi anvender altid anerkendte skimmelsaneringsmetoder – eksempelvis mekanisk afrensning, kemisk afrensning, tørdamp (Micro Clean) og tørisblæsning.

Miljøsanering (asbest, PCB, bly m.m.)

Miljøsaneringsopgaver bliver professionelt udført af vores veluddannede teams, og lever op til de gældende lovkrav inden for sikkerhed og miljø. Eksempelvis ved forekomster af asbest, PCB, bly, tungmetaller, miljøfarlige stoffer, olie og kemikalier.

Rengøring efter skadedyr

SSG kan klare alt inden for oprydning, rengøring og desinfektion efter duer, rotter, insekter og andre skadedyr. Vi kan bl.a. tilbyde et unikt koncept til behandling og rengøring efter væggelus, som vi har udviklet i samarbejde med en større dansk kommune og et forsikringsselskab.

Læs mere om bekæmpelse af væggelus her.

Bekæmpelse af væggelus

SSG har udviklet et miljøvenligt koncept med varmebehandling af væggelus og andre generende insekter, som er helt uden brug af kemi. Vores innovative koncept er effektivt og miljøvenligt og samtidig uden gener for beboerne.

Læs mere om bekæmpelse af væggelus her.

Social rengøring og rengøring af dødsbo

Står du eller en pårørende i en situation, hvor I skal have ryddet eller tømt et dødsbo, er vi altid klar til at hjælpe med rengøringen og opmagasinering af indboet, så I kan tage jer af det, der betyder mest for jer. Vi foretager alle former for social rengøring, saneringer og rydninger for boligselskaber, foreninger og kommuner. Med solid erfaring inden for området styrer vi hele opgaven – alt fra tilbudsgivning, leje af containermateriel, vurdering af affaldets beskaffenhed m.m.