Projektledelse

Hos SSG er medarbejderne det vigtigste aktiv. Derfor er det altid vores mål at tiltrække og udvikle branchens dygtigste fagfolk – både til de daglige og de mere komplekse opgaver.

Vi gennemfører et omfattende uddannelsesprogram, der er sammensat af AMU, AKADEMI og interne uddannelser, hvoraf de to førstnævnte niveauer også er kompetencegivende uden for SSG. Programmet er sammensat således, at hver medarbejderfunktion har et minimum af uddannelse, der skal være gennemført ved indtræden i det pågældende funktionsniveau. Til specialfunktioner, som for eksempel fugtteknikere og faglærte håndværkere, suppleres uddannelsen med specialfag, der udvælges i samarbejde med medarbejderen.

Styring af store skader

Skader kan ofte være store og meget komplicerede og kræver derfor særlig viden, erfaring og kompetencer. Vores projektledere er specialuddannede i skadestyring,  skadesbegrænsning, afdækning og sporbevaring. Vi har også uddannet en udvalgt gruppe af vores projektledere til skybrudsledere.

Genopbygning efter skader

Vores projektledere kender krav og ønsker fra forsikringsselskaberne, og har stor viden om materialer og markedspriser på effekter. De kan derfor vurdere om det teknisk og økonomisk kan betale sig at genopbygge eller udbedre efter skader.

 

Malerservice

Malerafdelingen, Bühring & Johansen, er en del af SSG gruppen, som primært agerer på Sjælland. Vi har mere end 20 års erfaring, og lægger vægt på kvalitet og god kundeservice. Vi udfører alle slags maleropgaver for private, erhvervs- og boligforeninger. Vores team af erfarne og fagudlærte malere klarer alle renoveringsopgaver, forsikringsskader og totalentrepriser, både privat og erhverv.