Skadeservice

Skadeservice er kernen i SSG’s forretning – både den akutte del og udbedring af alle typer følgeskader. Vi håndterer hele forløbet fra skadesmodtagelse til tilbagelevering af det renoverede indbo til kunden. Når først skaden er sket, er det altafgørende at handle hurtigt og effektivt.

Akut skadestop 24/7

SSG kan tilbyde følgende assistance i forbindelse med akut skade:

  • Skademodtagelse, registrering og oprettelse af sagen, så formalia er i orden
  • Hurtig udrykning – ved akut behov er vi normalt på skadestedet inden for 1 time
  • Skadestop og bekæmpelse af følgeskader (afdækning, opklodsning af inventar, vandopsugning, affugtning m.m.)

Vi er i tæt dialog med skadelidte, hvor vi i samarbejde med kunden vurderer hvad der skal prioriteres, f.eks. effekter af høj værdi eller effekter med affektionsværdi. Derudover håndterer vi registrering og dokumentation, sorterer og optæller skadede effekter, samt sørger for fotos og beskrivelser. Vi koordinerer naturligvis arbejdet med det afhjælpende beredskab på stedet og i tilfælde af brand, hærværk eller indbrud, også med politiet, så sporbevaring sikres.

Renovering

Når skaden er standset eller begrænset mest muligt, kan SSG også tilbyde at stå for den efterfølgende oprydning, rengøring, udbedring og renovering af følgeskader på bygninger, inventar og løsøre. Vores indsats omfatter affugtning, skimmelsanering, nedbrydning, oprydning, rengøring, løsøre renovering, opbevaring, samt ud- og tilbageflytning.