SSG

Døgnservice:

70 15 38 00

Fjernelse af skimmelsvamp

Skimmelsvamp opstår ofte som konsekvens af vandskader eller fugtskader. SSG kan løse alle former for problemer med skimmelsvamp. Udover en unik ekspertise, råder vi over et komplet sortiment af moderne specialudstyr til sikker fjernelse af skimmelsvamp. SSG’s projektledere har til sammen over 50 års erfaring inden for skimmelfaget.

Eksperter i skimmelsvamp

SSG er blandt andet eksperter i specielle skimmelsager, der kræver særlige kompetencer og erfaring. Herunder fjernelse af skimmelsvamp i fredede ejendomme, svært tilgængelige konstruktioner og i særdeleshed fjernelse af skimmelsvamp i undertager/tagduger i tagkonstruktioner.

Vi har et langt og tæt samarbejde med de førende rådgivende ingeniører på markedet indenfor indeklimaområdet.Vi er i tæt dialog med ejendomsmægler og hjælper med at få fjernet skimmelsvamp på undertage/tagduge. 

Miljø

Det er vigtigt for SSG at være den mest miljøvenlige spiller - også inden for skimmelområdet. Vi har derfor opkøbt Micro Clean A/S’ entreprise afdeling og er nu markedets største og mest erfarne leverandør af den mest miljøvenlige og effektive afrensningsmetode.

Fatale konsekvenser kan opstå

Hvis skimmelsvamp ikke håndteres rettidigt og korrekt, kan det få betydelige omkostninger, hvor vitale bygningsdele og værdifuldt løsøre ødelægges. Værst af alt medfører skimmelsvamp sundhedsfarlige omgivelser for mennesker.

Der er hjælp at hente

Med den rette viden, erfaring og det rette udstyr kan problemets omfang og årsag fastlægges, og den mest økonomiske metode for udbedring af skimmelsvampen vælges.

Kontakt os uforpligtende på telefon 70 15 38 00, hvis du vil blive klogere på, hvad der er den bedste løsning for jer.

Fjernelse af skimmelsvamp

Skimmelsanering

Ved skimmelskade, eller formodning herom, besigtiger vi ejendommen og benytter forskellige test og metoder til at klarlægge svampens skadesomfang og årsag. Dette er naturligvis med fokus på, at unødige ødelæggelser og destruktive åbninger af bygningen skal undgås. Herefter udarbejdes en dokumenteret rapport.

Men det er ikke det hele…

SSG anvender anerkendte skimmelsaneringsmetoder:

  • Mekanisk afrensning
  • Kemisk afrensning
  • Tørdamp (Micro Clean) og
  • Tørisblæsning.

Vi vælger den bedste og mest økonomisk fordelagtige metode efter behov og materialernes beskaffenhed. Til måling af skimmelvækst og fastlæggelse af svampens art, samt til kontrol efter afrensning, anvendes MycoMeter test eller agarplader.

Læs mere om metoderne nedenfor eller ring til os nu for gratis rådgivning på telefon 70 15 38 00.

Bekæmpelse af skimmelsvamp – Metoderne

Micro Clean

Som en af de få i Europa er vi kvalificerede til at udføret dampafrensning iht. micro clean metoden. Micro Clean A/S’s patent på dampafrensning udløb i Februar 2017. Dampafrensning kan derfor nu udføres af alle uden certificering. Dette har medført, at priserne på dampafrensning er faldet, da der ikke længere skal betale licensafgift. Micro Clean metoden er nu i langt de fleste tilfælde det billigste alternativ. Derudover er det den hurtigste og mest miljøvenlige metode.

Tørisblæsning

Når vitale bygningsdele er angrebet af skimmelsvamp, kan tørisblæsning forhindre store udgifter til totalrenovering. Metoden gør det muligt at fjerne skimmelsvamp effektivt uden nedrivning - og uden brug af stærke kemikalier. Dermed kan vigtige bygningsdele og installationer bevares og genanvendes.

Fjern skimmelsvamp med SSG

Træk på SSG, når der er problemer med skimmelsvamp. Så er du sikker på at have en samarbejdspartner, der både har den rette viden, erfaring, og det rette udstyr til korrekt fastlæggelse af skimmelsvampens omfang og årsag - samt en holdbar udbedring af svampen, der præcist matcher behovet. Det sparer store unødige omkostninger.

Fjernelse af skimmelsvamp

Fjernelse af skimmelsvamp - ssg