SSG

Døgnservice:

70 15 38 00

Fugtskade

SSG kan løse alle former for problemer med fugt. Udover en unik ekspertise, råder vi over et komplet sortiment af moderne specialudstyr til kontrolleret affugtning og tørring. Det hele kan du blive klogere på her.

Affugtning

Hvis fugtskader ikke afhjælpes rettidigt og korrekt, kan skaderne medføre store omkostninger. Det er afgørende at få lokaliseret fugtskaden – inden den udvikler sig til skimmelsvamp. Har du mistanke om fugt i huset bør du læse videre.

Fugt i huset

Mange danske huse har fugtskader, men disse kan heldigvis oftest afhjælpes ved hjælp af vores affugtningsmetoder. Her kan både være tale om:

 • Fugt i kælder
 • Fugt i vægge
 • Fugt i gulve

Fugten kan også være opstået i forbindelse med en vandskade. Hvis du har fugt i huset, er første skridt altid at lokalisere fugten - ved en måling af fugtniveaet. Der er forskellige måder at måle fugtniveauet, og valg af metode afgøres af, hvad der er mest økonomisk i forhold til det konkrete behov.

Læs mere om hele processen nedenfor eller ring til os nu på telefon 70 15 38 00 for gratis rådgivning om fugtskader.

Måling af fugt

Fugtindholdet kan blandt andet påvises ved hjælp af en veje-/tørre-fugtmålingsmetode. Derudover kan vi foretage såkaldte “hug-prøver”, som er en meget præcis form for fugtmåling.

Ved hugprøver benytter vi ”Smart Kontrol” og tager materialeprøver fra selve bygningskonstruktionen.  Dette gør vi eksempelvis ved at hugge et stykke beton af, som herefter skal fungere som en ”fugtprøve”, der skal analyseres.

Fugtprøven placeres nu i en lufttæt beholder, hvor den relative luftfugtighed i omgivelserne måles. Den videre analyse foregår i vores laboratorium.

Analyse af fugtprøven

Vores laboratorie- og klimarum har en konstant temperatur på 20º C (+/- 1º). For sikring af kontrollerede måleforhold bliver beholderen tilsluttet følere og computer, der automatisk foretager målinger hvert 20. minut. Når prøven er stabiliseret efter 6 timer, bliver de indsamlede data analyseret.

Afslutningsvis samles resultaterne i en målerapport, der også er velegnet til KS-dokumentation. Målerapporten gør det muligt for os at komme med de bedst mulige løsningsforslag til udbedring af fugtskaden. Har du spørgsmål om vores metoder, er du velkommen til at kontakte os. Alternativt kan du læse mere om, hvordan vi udbedrer fugtskaden nedenfor.

Bekæmpelse af fugtskader

Vi tilbyder anerkendte saneringsmetoder:

 • Mekanisk afrensning
 • Kemisk afrensning
 • Tørdamp (Micro Clean)
 • Tørisblæsning.

SSG vælger altid den bedste og mest økonomiske metode. Metoderne udføres deusden altid med størst mulig sikkerhed for vores udførende fagfolk og bygningens brugere.

Vi forventer ikke, at du kender til alle fordelene ved de forskellige metoder. Derfor tilbyder vi gratis rådgivning på telefon 70 15 38 00

Fugtskader

Er der tale om fugt i hård gulvbelægninger kan du med fordel læse videre om vores helt nye SVU koncept.

Hvorfor SSG?

SSG samarbejder med førende ingeniører på området. Derfor kan vi tilbyde en stærk kombination af rådgivende- og udførende ekspertise. Vores arbejde udføres altid med størst mulig sikkerhed for vores udførende fagfolk og bygningens brugere. Dette sikrer vi blandt andet ved grundig afdækning og sektionering af arbejdsområder - samt ved at skabe undertryk i berørte zoner.

Med SSG kan du altid være sikker på, at saneringen sker i henhold til alle gældende regler og forskrifter. Du kan desuden føle dig tryg ved, at kvaliteten af arbejdet og dokumentation er i orden. Indsatsen afsluttes med kvalitetstest og kontrol.

Affugtning af hårde gulve

Der er flere måder, hvor man kan affugte hårde gulve, og vi tilbyder et særligt nyt koncept, der kan give store besparelser og færre gener. Læs mere om dem nedenfor.

Traditionel metode

Når et beton- eller flisegulv rammes af vand- eller fugtskade og skal udtørres, kræver det ofte ophugning af gulvkonstruktionen, hvorefter affugtere skal opstilles og være i drift over flere uger. Efter affugtning skal gulvet genopbygges og evt. lovliggøres, som igen kan tage mange uger. Det lange sagsforløb er dyrt, besværligt og kræver desuden, at skadelidte skal genhuses i en længere periode.

Ny metode

SSG Styret VarmeUdtørring (SVU) er et nyt koncept, der gør det muligt at udtørre og affugte hårde gulve, uden ophugning af konstruktionen, og dermed uden genopbygning og uden eventuel lovliggørelse. Det betyder:

 • Et markant kortere skadesforløb
 • Store økonomiske besparelser
 • Færre gener for skadelidte, da genhusning kun er begrænset eller slet ikke nødvendigt.

Blev klogere på den helt nye metode nedenfor.

Er du interesseret hvordan den nye metode kan spare dig for store omkostninger og gener, kan du desuden gøre brug af vores gratis rådgivning på telefon 70 15 38 00.
 

Affugtning ved fugtskader

Styret VarmeUdtørring (SVU)

SVU er en metode som, udover det rigtige specialudstyr, kræver folk med de rette kompetencer. Fagfolk der ved, hvordan man kvalificerer en skade - og som kan vurdere, hvornår metoden er passende at anvende.

Vores fagfolk i SSG ved, hvordan SVU udføres, så varmeudviklingen fra processen ikke giver følgeskader på omgivelserne. Vi anvender blandt andet isolerede støvvægge samt strø- og pallekonstruktioner til at reducere både støj- som varmepåvirkning og mindske eller eliminere behov for genhusning.

Fordele ved SVU

 • Affugtning af hårde gulvkonstruktioner
 • Uden ophugning, og dermed uden genopbygning og uden evt. lovliggørelse
 • Undgå genetablering af gulvvarmeslanger
 • Kort affugtningsperiode (gns 10 dage)
 • Begrænset reparation, og dermed væsentlig reducering af rod, støv- og støjgener
 • Væsentlig kortere skadesforløb, og dermed uden eller begrænset genhusning
 • Markant lavere håndværkeromkostninger, da SVU er ”ikke-destruktiv”
 • Stor økonomisk besparelse
 • Øget kundetilfredshed

Water Surveillance

Water Surveillance er til fjernovervågning af vandskade. Det består af en Masterenhed, der modtager data fra sensorer (måling af temperatur og fugtighed i rum og gulvkonstruktion) og videresender dem til fugtkonsulent via en Cloud-løsning

Drymatic Varmemåtter

Perforering på underside gør, at opvarmet luft fordeles på hele overfladen.

Vi forventer ikke, at du kan gennemskue, hvad der giver bedst mening i din situation. Derfor tilbyder vi gratis rådgivning på telefon 70 15 38 00

Fugtskade

Hjælp affugtning ved fugtskader med SSG