SSG

Døgnservice:

70 15 38 00

Vandskade

Klimaforandringerne har mange negative konsekvenser. Kraftigere skybrud, stormfloder og frost betyder blandt andet, at vi kan se frem til flere og flere udfordringer med vandskader i fremtiden.

Over 100.000 vandskader

Ifølge brancheorganisationen Forsikring & Pension blev der i 2016 registreret hele 101.300 vandskader på bygninger i Danmark. Hertil kan ovenikøbet tilføjes et højt antal vandskader på møbler og andet.

Vandskade klimaforandringer

Hjælp ved vandskade

Det er vigtigt, at man som virksomhed, boligejer eller beboer i en ejendom reagerer hurtigt på vandskaden. Får man ikke hurtigt hjælp til udbedring af vandskaden, opstår der ofte fugtskader – hvilke blandt andet kan udvikle sig til skimmelsvamp på relativ kort tid.

Hvad skal man gøre?

Hvis man har fået vandskade, skal den indtrængende vand bortledes hurtigst muligt. Herefter påbegyndes affugtningen, hvor det er vigtigt, at den korrekte metode vælges. Metoden vælges blandt andet på baggrund af bygningens konstruktion og på baggrund af vandskadens omfang.

Ring til os nu for gratis rådgivning om vandskaden på telefon 70 15 38 00 eller læs mere om vandskader nedenfor.

Vores erfaring med vandskader

SSG kan trække på 25 års erfaring med skadeservicearbejde i forbindelse med vandskader. Vores kompetente medarbejdere udbedrer vandskaderne ved at:

  • Pumpe den overskydende vand væk
  • Fjerne alle møbler og værdigenstande fra området med vandskade
  • Affugte området med vandskade effektivt og professionelt ved hjælp af særlige udvalgte affugtningsmetoder.

I SSG sikrer vi naturligvis også, at organiske materialer såsom gips, træ og vådisolering fjernes fra bygningskonstruktionen. Således minimeres risikoen nemlig for skimmelsvamp efterfølgende – og herunder mindskes risikoen for flere sygdomme.

Sygdomme ved vandskader

Vandskader kan som bekendt afføde svamp, hvilket kan give allergiske symptomer. Der findes også andre sygdomme, som kan opstå i forbindelse med vandskader. Hvis vandskaden indebærer indtrængende kloakvand, bør man være særligt opmærksom.

Vandskader kloakrør

Hepatitis og Roskildesyge

Ved vandskade efter indtrængende kloakvand er det vigtigt, at man undgår kontakt med spildevandet, da kontakten kan medføre smitsomme sygdomme som eksempelvis Hepatitis (leverbetændelse) og Roskildesyge. SSG sikrer, at der desinficeres efter endt rengøring, så spredning af smitte undgås.

Hvorfor vælge SSG?

SSG kan trække på et veluddannet team af fugtteknikere spredt ud over hele Danmark. Vores måleinstrumenter er naturligvis state-of-the-art. Alt dokumenteres i fugtrapporten og omfang præciseres i målfaste plantegninger. 

Læs mere om udbedring af fugtskader her.

Ved større vandskader

Ved større vandskader kan SSG desuden gøre brug af et særdeles stærkt leverandør-setup og af datterselskaber i både Norge og Sverige. Dét betyder, at et stort antal affugtere, ventilatorer og andet udstyr kan frembringes inden for en kort tidshorisont.  

Ring til os nu for gratis rådgivning om vandskader på telefon 70 15 38 00.  

Vandskader - hjælp til store vandskader

 

Vandskade

Hjælp til vandskade med SSG