Specialrengøring ifm. brand- og vandskader

Rengøring efter brand

SSG kan behandle de opståede sodskader med stor viden og erfaring, således at overfladerne rengøres mest effektivt – og lugtgener fjernes hurtigst muligt. Udførelsen sker med anvendelse af specielle materialer og miljøvenlig kemi.

Lugtsanering

Ved brand- og vandskader, har vi mulighed for at anvende forskellige lugtsaneringsmetoder – alt efter bygningens konstruktion, inventaret og skadens omfang. Eksempelvis har vi særlige ozon- rum i vores centre, som vi anvender i forbindelse med at fjerne sodlugt 100% efter brandskader.

Desinficering

I tilfælde af vandskader med indtrængende kloakvand, er det vigtigt at man undgår kontakt med spildevandet, da kontakten kan medføre smitsomme sygdomme som eksempelvis Hepatitis A (leverbetændelse). Hos SSG sikrer vi altid, at der desinficeres efter endt rengøring, for at undgå en potentiel spredning af smitte.

Håndværkerrengøring

Når en ejendom skal genetableres efter en skade, kan du med SSG spare dyre håndværkertimer på oprydning og rengøring efter skader. Vores håndværkerrengøring omfatter bortskaffelse af byggematerialer, aftørring, vask m.m. Vores fagfolk har stort kendskab til rengøringsprodukter og vælger de mest effektive og skånsomme rengøringsmetoder.