Specialrens og bygningsvedligeholdelse

SSG har kompetente fagfolk med stor viden og erfaring inden for bygningsvedligeholdelse og specialrensning – eksempelvis af ventilationsanlæg, affaldsskakte og graffiti.

Ventilations- og skaktrens

Brug SSG til at rense og vedligeholde dit ventilationsanlæg og få samtidig sikkerhed for, at anlægget yder optimalt. Dermed får I fuld valuta for den investering I allerede har foretaget. Vi kan sikre optimal ydelse i forhold til energiforbruget, optimere luftskiftet, reducere risiko for skader, minimere driftsstop på maskiner pga. støv og snavs. Vi hjælper også med rensning og vedligeholdelse af affaldsskakte, indkastlemme og skaktrum, så skidt, mug og rådlugt fjernes. SSG råder over udstyr til at udføre rengøring af alle slags ventilationssystemer, selv under de mest vanskelige forhold.

Graffiti - og facaderens (Tornado)

Vi udfører alle typer facade- og graffitirens, og har en særlig graffitipatrulje, som hurtigt kan . rykke ud med kompetent mandskab og udstyr. Vi mestrer lav- og højtryksspuling, mikroblæsning, sandblæsning, kemisk afrensning, samt forebyggende overfladebehandling mod snavs, smog og maling. Til de miljøbevidste tilbyder SSG Tornadoen – en afrensningsmetode, der er 100% miljøvenlig, hvor vi renser og fjerner graffiti uden støv og uden brug af vand og kemi.

Tagrenderens

Vi hjælper med både store og små opgaver. Med dygtige medarbejdere og moderne udstyr kan vi effektivt og sikkert klare rensning både i højden og på jorden. Vi kan tilbyde både rensning af tagrender og nedløbsrør, tømning og oprensning af brønde og lyskasser, samt bortskaffelse af oprenset materiale hos myndighedsgodkendte deponeringspladser

Bygningssyn

Få en professionel gennemgang af bygningen, hvor SSG sørger for opmåling og registrering af relevante bygningsdata. Vi leverer tilstandsrapport med dokumentation, konklusion og forslag til udbedringer, samt langtidsholdbare forbedringer, der forlænger bygningens levetid. Det giver et godt beslutningsgrundlag for fastlæggelse af den fremtidige vedligeholdelse.