Nye telefon tiltag bidrager med værdi til vore kunder

Nyt telefon system taget i brug

SSG har for nylig taget et helt nyt avanceret telefonsystem i brug. Unexus hedder systemet, der er leveret af virksomheden Kemp & Lauridsen. Systemet har allerede medført betydelige gevinster i dagligdagen for vore medarbejdere og ikke mindst for vore mange kunder. Fordelene er bl.a. en mere smidig omstilling, større overblik og desuden kan medarbejderne se status på kollegerne, hvilket er en meget stor hjælp for derved undgås forgæves opkald og en bedre kundebetjening.            

Udvidet åbningstid med vagtcentral ude på vore lokale Driftscentre

Vest for Storebælt har SSG siden midten af maj måned 2017 testet at modtage telefonopkald direkte lokalt i Driftscentrene og vi har løbende arbejdet meget målrettet med de nødvendige tilretninger for at give den bedste mulige oplevelse for vore mange kunder. Siden 1. november 2017 har SSG’s medarbejdere i centrene i Vestdanmark bemandet telefonerne i tidsrummet kl. 7.00-17.00. Det er planen at medarbejdere på vore Driftscentre i Østdanmark ligeledes skal overgå til den udvidede åbningstid hurtigst muligt i 2018.

Den udvidede åbningstid har haft en meget positiv effekt på vore svar tider på telefonen. Vi kan således for november måned 2017 fremvise en telefonstatistik med en markant reduktion i den gennemsnitlige svar tid.  

Mødebooking ved 1. henvendelse

Fra og med 1. januar 2018 går vi for alvor i gang med mødebooking ved første kundehenvendelse via vort online værktøj SSG 5C. Dette betyder i praksis, at vi får mulighed for at komme endnu hurtigere ud til kunderne på den enkelte opgave med de helt klare fordele dette medfører.

Den udvidede åbningstid bidrager bl.a. med følgende værdi til dig som kunde:

  • Vi rykker lokalt tættere på dig både geografisk og håndteringsmæssigt
  • Du vil opleve en specialiseret kompetence hos den medarbejder, der tager dit telefonopkald
  • Færre opkald til dig for indhentning/validering af informationer
  • Du får oplyst vores sagsejer allerede ved første henvendelse
  • Du ved med det samme, hvad/hvornår der sker der noget i din sag
  • Vi kan tilbyde dig et større og mere fleksibelt beredskab i mangeskade-situationer