I SSG er vi bevidste om vores samfundsansvar, hvorfor vi tilslutter os de ti principper i FN’s Global Compact vedrørende menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption. SSG’s væsentligste indsats – ud over den lovpligtige – foregår inden for miljø samt menneskelige og sociale hensyn: