Skadeservice er kernen i SSG’s forretning – både den akutte del og udbedring af alle typer følgeskader. Vi håndterer hele forløbet fra skadesmodtagelse til tilbagelevering af det renoverede indbo til kunden. Når først skaden er sket, er det altafgørende at handle hurtigt og effektivt.

 

Skadeservice

 • Akut skadestop 24/7
 • Renovering

Døgnvagtcentral

 • Modtagelse af akutte opkald, callcenter med efterbehandling
 • Modtagelse af akutte opkald, beredskabsaftaler

Projektledelse

 • Styring af store skader
 • Genopbygning efter skader

Manpower

 • Handyman
 • Vicevært-service

Håndtering af indbo

 • Løsørerenovering
 • Møbel- og tæpperens
 • Renovering af møbler (møbelsnedker)
 • Tøjvask og rens
 • Flytning og opmagasinering
 • Malerservice

Specialrengøring brand- og vandskader m.m.

 • Rengøring efter brand
 • Lugtsanering
 • Desinficering
 • Håndværkerrengøring

Affugtning og fugtundersøgelser

 • Fugtmåling
 • SSG Styret Varme Udtørring (SVU)
 • Nedrivning

Miljøsanering og specialrengøring /indeklima

 • Skimmelsanering (Micro Clean, isblæsning)
 • Miljøsanering (asbest, PCB, bly m.m.)
 • Social rengøring og rengøring af dødsbo

Specialrengøring Erhverv og produktion

 • Produktionsrengøring
 • Tørisblæsning
 • Højderengøring
 • Hovedrengøring
 • Tank- og silorens
 • Skibs-/værftsrengøring

Specialrens Bygningsvedligeholdelse

 • Ventilations- og skaktrens
 • Graffiti- og facaderens (Tornado)
 • Tagrenderens
 • Bygningssyn

Skadedyrsservice

 • Rotter, duer, væggelus, kakerlakker, møl
 • Alle former for skadedyr
 • Rådgivning og forebyggelse
 • Bekæmpelse af skadedyr
 • Rengøring og desinficering

Skimmelsanering og udbedring

 • Skimmelproblematikker
 • Skimmelsanering
 • Indeklima rapport
 • Skimmel rengøring
 • Rådgiver Rapporter

Facaderens

Det er tid til at få renset facader

Snavs, alger og graffiti skæmmer enhver bygnings udtryk, og særligt efter en kold og våd vinter, fremstår mange facader med grønne alger og misfarvninger. Med den rette hjælp fra os, kan I få jeres flotte facader tilbage.

Få flotte facader nu

24/7 Vagtcentral

 • Døgnbemandet
 • Dygtige medarbejdere
 • Hurtig udrykning
 • Responstid max. 60 min.
 • 13 centre I Danmark