Skadeservice er kernen i SSG’s forretning – både den akutte del og udbedring af alle typer følgeskader. Vi håndterer hele forløbet fra skadesmodtagelse til tilbagelevering af det renoverede indbo til kunden. Når først skaden er sket, er det altafgørende at handle hurtigt og effektivt.

 

Skadeservice

 • Akut skadestop 24/7
 • Renovering

Døgnvagtcentral

 • Modtagelse af akutte opkald, callcenter med efterbehandling
 • Modtagelse af akutte opkald, beredskabsaftaler

Projektledelse

 • Styring af store skader
 • Genopbygning efter skader
 • Malerservice

Affugtning og fugtundersøgelser

 • Fugtmåling
 • SSG Styret Varme Udtørring (SVU)
 • Nedrivning

Specialrengøring Brand- og vandskader m.m.

 • Rengøring efter brand
 • Lugtsanering
 • Desinficering
 • Håndværkerrengøring

Håndtering af indbo

 • Løsørerenovering
 • Møbel- og tæpperens
 • Renovering af møbler (møbelsnedker)
 • Tøjvask og rens
 • Flytning og opmagasinering

Skimmelsanering og udbedring

 • Skimmelproblematikker
 • Skimmelsanering
 • Indeklima rapport
 • Skimmel rengøring
 • Rådgiver Rapporter