Efteråret er kommet, og sommerens travle skybrudsperiode er ved at runde af.

Vi kigger tilbage på en spændende sommer med mange opgaver, og så kan vi fortælle om en spændende

udvidelse af forretningen. SSG kommer fremover til at levere skadedyrsbekæmpelse i samarbejde med Kiltin.

Læs hele nyhedsbrevet her:

SSG Nyhedsbrev – september 2021