For at sikre, at vi altid er beredt når landet bliver ramt af skybrud eller storm, har vi indført beredskabsøvelser på fiktive hændelser, der læner sig meget op ad virkeligheden.

Første øvelse er afholdt med stor succes, og var faciliteret af Martin Wamsler. Øvelsen gik ud på, at et stort skybrud ville ramme 3 centre samtidig, og derefter en telefonstorm fra kunder der havde brug for hjælp.

Kommandocentralen er dem der holder det overordnede overblik når de store mange-skade opgaver kommer, og består af Martin Wamsler, Torben Madsen, Britt Hennig, Kristian Dorf Petersen, Dorthe Petersen og Lisa Zorde Nielsen. De sørger for et godt flow mellem vagtcentralen, projektledere og sanitører.

“For at kunne håndtere store hændelser som skybrud, storme ol. skal vores beredskabsplaner stå fuldstændigt skarpt, og alle skal kende retningslinjerne. Øvelsen gik helt efter planen, og det viser os, at vi er klar til at håndtere sommerens kommende skybrud” fortæller Martin Wamsler.